Laitelahjoitukset 2024

Lahjoitamme paikallisten hengitysyhdistysten kanssa vuoden 2024 aikana sairaaloille eri puolille Suomea hengityksen apuvälineitä. Laitteet on hankittu lahjoituksista, keräyksistä ja arpajaisista saaduilla varoilla.

Hengitysliitto lahjoitti 22.2. yhdessä Kuopion Seudun Hengitysyhdistyksen kanssa Kuopion yliopistolliselle sairaalalle eFlow rapid -lääkesumuttimia ja kannettavia matkahappirikastimia.

– Potilailla voi olla korkea kynnys happihoidon aloittamiseen sairauden edetessä. Lainattavien matkahappirikastimien avulla potilas voi kokeilla mukana kuljetettavan happihoidon vaikutusta fyysiseen jaksamiseensa, Kuopion yliopistollisen sairaalan medisiinisen keskuksen vastaava ylilääkäri Minna Purokivi sanoo.

– Yhteistyö Hengitysliiton kanssa tukee potilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja toimintakyvyn ylläpitämistä vaikeissa keuhkosairauksissa, hän jatkaa.

Kuvassa vasemmalta medisiinisen keskuksen vastaava ylilääkäri Minna Purokivi, professori Heikki Koskela, sairaanhoitaja Mervi Räsänen sekä Hengitysliiton harvinaisten vertais- ja vaikuttamistoiminnan asiantuntija Marika Kiikala-Siuko.

Kuva: Hilkka Lehto