Laitelahjoitukset 2024

Lahjoitamme paikallisten hengitysyhdistysten kanssa vuoden 2024 aikana sairaaloille eri puolille Suomea hengityksen apuvälineitä. Laitteet on hankittu lahjoituksista, keräyksistä ja arpajaisista saaduilla varoilla.

Hengitysliitto lahjoitti 22.2. yhdessä Kuopion Seudun Hengitysyhdistyksen kanssa Kuopion yliopistolliselle sairaalalle eFlow rapid -lääkesumuttimia ja kannettavia matkahappirikastimia.

– Potilailla voi olla korkea kynnys happihoidon aloittamiseen sairauden edetessä. Lainattavien matkahappirikastimien avulla potilas voi kokeilla mukana kuljetettavan happihoidon vaikutusta fyysiseen jaksamiseensa, Kuopion yliopistollisen sairaalan medisiinisen keskuksen vastaava ylilääkäri Minna Purokivi sanoo.

– Yhteistyö Hengitysliiton kanssa tukee potilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja toimintakyvyn ylläpitämistä vaikeissa keuhkosairauksissa, hän jatkaa.

Kuvassa vasemmalta medisiinisen keskuksen vastaava ylilääkäri Minna Purokivi, professori Heikki Koskela, sairaanhoitaja Mervi Räsänen sekä Hengitysliiton harvinaisten vertais- ja vaikuttamistoiminnan asiantuntija Marika Kiikala-Siuko.

Kuva: Hilkka Lehto

Hengitysliitto lahjoitti yhdessä Napapiirin Hengitysyhdistyksen kanssa häkämittareita Lapin hyvinvointialueelle neuvoloihin jaettaviksi. Lapin hyvinvointialueen Kaakkois-Lapin terveyden edistämisen koordinaattori Heli Heikkilä otti lahjoituksen vastaan 4.4.2024 Rovaniemellä. Häkämittarit tulevat käyttöön Ranuan ja Posion neuvoloihin. 

 – Tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö otetaan puheeksi äitiysneuvolassa. Tupakoinnin lopettamiseen annetaan ohjausta ja neuvontaa. Lopettamisen tukena käytetään myös häkämittaria. Vapaaehtoinen häkämittariin puhaltaminen ja sen mittaustulos konkretisoi tupakoinnin lopettamisen hyötyjä lasta odottaville vanhemmille, sikiön kasvulle ja kehitykselle sekä koko perheen hyvinvoinnille, Heikkilä kertoo.

Kuvassa Lapin hyvinvointialueen Kaakkois-Lapin terveyden edistämisen koordinaattori Heli Heikkilä, Hengitysliiton varainhankinnan ja kumppanuuksien kehittäjä Janne Haarala ja Napapiirin Hengitysyhdistyksen puheenjohtaja Tuula Lautala.

Hengitysliitto lahjoitti 20.5.2024 yhdessä Pietarsaarenseudun Hengitysyhdistyksen kanssa Pohjanmaan hyvinvointialueelle eFlow rapid -lääkesumuttimia ja kannettavia matkahappirikastimia.

– Olemme todella iloisia ja kiitollisia, että saamme kauan kaivatut matkahappirikastimet ja -nebulisaattorit Hengitysliiton lahjoituksena, ylilääkäri Maija Räsänen Pietarsaaren yksikön keuhkopoliklinikalta toteaa.

– Näiden laitteiden avulla nekin vaikeasti keuhkosairaat potilaamme, jotka eivät tavallisesti liiku kotoa, voivat päästä kokemaan asioita kodin ulkopuolella. Matkahappirikastimella he voivat myös kokeilla, olisiko liikuntahappi heille sopiva apu liikkumiseen ja asiointiin, hän jatkaa.

Kuvassa vasemmalta koordinoiva osastonhoitaja Annika Åkers, ylihoitaja Lisa Sundman, osastonhoitaja Pia-Maria Haglund, vastaava sairaanhoitaja Maria Häggström, ylilääkäri Maija Räsänen, Pietarsaarenseudun Hengitysyhdistyksen hallituksen jäsen Irma Pesonen ja puheenjohtaja Elisabeth King sekä Hengitysliiton varainhankinnan ja kumppanuuksien kehittäjä Janne Haarala.

Kuva: Hanna-Leena Kärkkäinen