Lähikuva tuomarin nuijasta valkoisella pöydällä
Julkaistu: 26.4.2022
UutisetHengityssairaudetVaikuttaminen

Vammaispalvelunlainsäädännön uudistus vaatii vielä hiomista

Vammaispalvelulainsäädännön uudistamista valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä. Hengitysliitto on saanut lausua näkemyksensä luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi vammaispalvelulaiksi. Hengitysliiton mielestä on kannatettavaa, että uudistuksessa esitetään diagnoosiperusteisuuden poistamista palvelujen myöntöperusteena.

– On tärkeää, että vammaisen henkilön tarvitsemaa tukea arvioidaan ja toteutetaan yksilöllisesti, kokonaisvaltaisesti ja monialaisesti, erityisasiantuntija Satu Mustonen kommentoi.

Hengitysliiton mielestä lakiluonnoksessa korostetaan hyvin hoito- ja palvelusuunnitelman merkitystä. On hyvä, että sääntelyyn ollaan tuomassa velvoitteet omatyöntekijän nimeämisestä ja toistaiseksi voimassa olevien päätösten tekemisestä. Asumisen tuen kokonaisuus on pääosin tarkoituksenmukainen, mutta on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, ettei joitakin tuen muotoja suljeta pois vaihtoehtovalikoimasta, tämä voi estää muualla uudistuksessa korostetun yksilöllisen tarpeen arvioinnin.

Lakiuudistuksessa monipuolistetaan liikkumisen tuen toteuttamistapoja. Näyttää siltä, että uudistus tulee lisäämään vammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta ja valinnanmahdollisuuksia käyttää liikkumisen palveluja henkilökohtaisten tarpeidensa mukaisesti. Hyvinvointialue voi kuitenkin päättää kuinka laajasti se näitä liikkumisen tuen vaihtoehtoja tarjoaa, ja se ei välttämättä takaa yhdenvertaisia liikkumisen mahdollisuuksia. Yksilöllistä harkintaa tarvitaan, sillä infektioherkkyys ja pölyt, tuoksut sekä pakkanen voivat aiheuttaa kohtuuttomia vaikeuksia käyttää julkista liikennettä ja ryhmäkuljetusta. Mukana kulkeva matkahappirikastin/happipullo tulee myös myöntää kaikille sitä tarvitseville.

Ongelmallista lakiesityksessä on se, että siitä on jätetty pois kirjaus asiakasosallisuudesta, jonka mukaan asiakkaan esittämästä avun ja tuen tarpeesta tai palvelun toteuttamistavasta olisi mahdollista poiketa vain perustelluista syistä, jotka on kirjattava päätökseen.

Lue lisää lausunnot ja kannanotot 2022 sivulla.