Hyvässä hoidossa, ehdotukset päättäjille

Ihmisille on turvattava yhdenvertaiset mahdollisuudet sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Ajoissa saatu hoito ja ohjattu omahoito säästävät kustannuksia erityisesti ikääntyneillä ja pitkäaikaissairailla.

Sinä voit vaikuttaa päätöksilläsi hoidon onnistumiseen ja hoitokustannusten määrään:

1. Yhdenvertaiset mahdollisuudet sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin

Turvaa nopea ja saavutettava yhteys sosiaali- ja terveydenhuoltoon:

 • takaisinsoitto 24 h sisällä
 • yhteydenotosta vastaanotolle 3 päivässä.

Varmista riittävät resurssit sosiaali- ja terveydenhuoltoon hengityssairaan oikea-aikaisen ja yhdenvertaisen hoidon toteuttamiseksi. Turvaa sosiaalityöntekijän palvelujen saatavuus, ettei ihminen jää yksin etsimään ratkaisuja palvelu- ja tukiviidakossa.

2. Omahoito perustuu hoitosuunnitelmaan, joka on tehty yhdessä pitkäaikaissairaan kanssa

Tee sote-alan työpaikoista houkuttelevia, ja tue henkilökunnan pysyvyyttä alueellasi. Turvaa mahdollisuudet täydennys- ja erikoistumiskoulutukseen – astma- ja keuhkohoitajia tarvitaan. Vaadi, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa huolehditaan hoito- ja palvelusuunnitelmien tekemisestä -hengityssairaat tarvitsevat moniammatillisia tiimejä. Hyödynnä kokemustoimijoita palvelujen kehittämisessä.

3. Elintapaohjaus on osa kaikkia sote -palveluja

Varmista elintapaohjauksen resurssit. Ohjausta on saatava matalalla kynnyksellä jo ennen sairastumista ja sen jälkeen osana hoitoa.

Vaali järjestöjen, kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Edistä vertaistuen ja muiden järjestölähtöisten toimintamallien saamista osaksi hoidon kokonaisuutta. Tee yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa ja tue järjestöjen toimintaedellytyksiä alueella.

Lataa alla oleva kuva itsellesi pdf-muodossa.

Hyvässä hoidossa, ehdotukset päättäjille: Yhdenvertaiset mahdollisuudet sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Sosiaali- ja terveydenhuollossa riittävät resurssit turvaavat hengityssairaan oikea-aikaisen ja yhdenvertaisen hoidon toteuttamisen. Ajoissa saatu hoito ja omahoidon sekä elintapojen ohjaus säästävät kustannuksia. Hoito- ja palveluketjujen katkeamattomuus edistää hyvää hoitotulosta ja elämänlaatua. Turvaa nopea ja saavutettava yhteys sosiaali- ja terveydenhuoltoon: › takaisinsoitto 24 h sisällä › yhteydenotosta vastaanotolle 3 päivässä Varmista riittävät resurssit sosiaali- ja terveydenhuoltoon hengityssairaan oikea-aikaisen ja yhdenvertaisen hoidon toteuttamiseksi. Turvaa sosiaalityöntekijän palvelujen saatavuus, ettei ihminen jää yksin etsimään ratkaisuja palvelu- ja tukiviidakossa. Omahoito perustuu hoito­suunnitelmaan, joka on tehty yhdessä pitkäaikaissairaan kanssa. Onnistunut ohjattu omahoito säästää terveydenhuollon kustannuksia. Hyvä, arkeen sovitettu hoitosuunnitelma sisältää omahoidon ohjauksen ja seurannan. Hyvän hoidon kokemusta lisäävät kirjallisena saadut lääkkeenotto- ja omahoito-ohjeet, omahoidon toteuttamiseksi saadut riittävät ja päivittyvät tiedot sekä tieto seuraavan seuranta­­käynnin ajankohdasta. Hyvä hoito on ihmisen kohtaamista koko elämäntilanne huomioiden. Vaadi, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa huolehditaan hoito- ja palvelusuunnitelmien tekemisestä − hengityssairaat tarvitsevat moni- ammatillisia tiimejä. Tee sote-alan työpaikoista houkuttelevia, ja tue henkilökunnan pysyvyyttä alueellasi. Turvaa mahdollisuudet täydennys- ja erikoistumiskoulutukseen – astma- ja keuhkohoitajia tarvitaan. Hyödynnä kokemustoimijoita palvelujen kehittämisessä. Elintapaohjaus on osa kaikkia sote-palveluja. Elintapaohjaus ehkäisee pitkäaikaissairauksien syntymistä ja tukee hyvää hoitotulosta. Nikotiinituotteiden käytön lopettamista aktiivisesti tukemalla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. Liikunta- ja ravitsemusneuvonta auttavat ehkäisemään sairauksia ja tukevat monen hengityssairaan hoitoa. Vertaistuki osana hoidon kokonaisuutta tukee sairastuneen hyvinvointia.