Ulkoilma

Puhdas ilma on terveyden ja viihtyvyyden kannalta tärkeää kaikille.

Ilmansaasteiden terveyshaitat

Erityisen tärkeää hyvä ilmanlaatu on henkilöille, joilla on hengitys- tai sydänsairaus. Ilmansaasteet voivat aiheuttaa heille muita herkemmin ärsytysoireita tai terveyshaittoja.

Lue lisää ilmansaasteiden terveyshaitoista

Ilmanlaatua heikentäviä tekijöitä

Ilmanlaatua heikentäviä tekijöitä ovat esimerkiksi liikenne, energiantuotanto, teollisuus, puun pienpoltto ja kaukokulkeuma.

Lue lisää ilmanlaatua heikentävistä tekijöistä

Merkittävimmät ilmansaasteet

Tällä hetkellä haitallisimpana ilmansaasteena pidetään pienhiukkasia. Muita merkittäviä kaupunki-ilman saasteita Suomessa ovat muun muassa karkeat hiukkaset ja typen oksidit.

Lue lisää merkittävimmistä ilmansaasteista

Miten välttää altistumista

Altistumista voi välttää muun muassa välttämällä ulkoilua ja rasittavaa liikuntaa keväällä puhdistettavina olevilla katuosuuksilla.

Lue lisää altistumisen välttämisestä

Miten parantaa ilmanlaatua

Ilman epäpuhtauksia pyritään vähentämään säädöksin, tekniikkaa kehittämällä ja säästämällä energiaa. Jokainen voi myös omilla valinnoillaan ja toiminnallaan vaikuttaa puhtaamman ilman puolesta.

Lue lisää ilmanlaadun parantamisesta

Polta puuta puhtaasti

Polta puuta puhtaasti -sivuilta löydät vinkkejä siitä, miten voit polttaa puuta puhtaasti. 

Lue lisää puun puhtaasta polttamisesta

Linkkejä

Hyödyllisiä linkkejä ulkoima-asioista