Myymäläpalvelujen ja puhtaanapidon tietosuojaseloste

3.4.2023

Rekisterin nimi

Sytykkeen myymäläpalvelut ja puhtaanapito
(tekstiilipesurin vuokrauspalvelut, pesulapalvelut)

Rekisterinpitäjä

Sytyke / Hengitysliitto ry
Ruutihaantie 12, 84100 Ylivieska
puhelin 040 7529 315
etunimi.sukunimi@sytyke.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Miia Kauppinen, tietosuojavastaava, tietosuoja@hengitysliitto.fi, 040 319 3666

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet

Myymäläpalvelujen yhteydessä käsiteltävien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mattopesula- ja pesurinvuokrauspalvelun tarjoaminen asiakkaille. Myymäläpalvelujen henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on asiakkaan kanssa tehtävä sopimus tarjottavasta palvelusta.

Rekisterinpitäjän oikeutetut edut

Rekisterinpitäjä ei tee henkilötietojen käsittelyä oikeutetun edun perusteella.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Rekisteröidystä kerätään tilausta/varausta tehdessä nimi ja puhelinnumero.

Myymäläpalveluja ja puhtaanapitoa hoitavista henkilöistä rekisteröidään nimi konekohtaisiin perehdytyslomakkeisiin.

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

Onko henkilötietojen antaminen välttämätöntä kyseessä olevan palvelun saamiseksi

Henkilötietojen antaminen on tilaukseen perustuva vaatimus, koska palveluja ei voida toteuttaa ilman asiakkaan nimeä ja puhelinnumeroa.

Henkilötietojen vastaanottajat ja säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja vastaanottavat Sytykkeen myymäläpalveluja hoitavat henkilöt. Henkilötietoja ei luovuteta muille osapuolille.

Tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterinpitäjä ei tee automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia käsittelemiensä henkilötietojen perusteella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Palvelujen yhteydessä tiedot kerätään manuaaliseen kansioon, jota säilytetään lukitussa laatikossa. Kansiota voivat käyttää myymälän työntekijät.

Henkilötietojen säilytysaika

Mattotilaukseen liittyvät henkilötiedot hävitetään, kun asiakas on maksanut palvelun noutaessaan mattonsa. Pesurivuokraukseen liittyvät henkilötiedot hävitetään, kun asiakas palauttaa pesurin myymälään.

Perehdytyslomakkeiden tietoja säilytetään sen mukaisesti, missä valmennus- tai kuntoutuspalvelussa laitetta käyttävä henkilö on.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

  • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
  • saada pääsy tietoihin
  • oikaista tietoja
  • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • vastustaa tietojen käsittelyä
  • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Rekisteröity ei voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella käsittelemme henkilötietoja. Ohjeet oikeuksien käyttämiseen löytyvät Tietosuoja-sivulta.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä ilmoitus tietosuojavaltuutetulle, jos epäilee, että organisaatio käsittelee henkilötietoja tietosuojasäännösten vastaisesti.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja@om.fi 029 566 6700 (puhelinvaihde)
tietosuoja.fi/yhteystiedot