Julkaistu: 17.1.2023
UutisetKorona

Jos koronatauti pitkittyy, koronastakuntoon.fi-palvelu auttaa

Suomessa on arviolta kymmeniä tuhansia pitkäkestoisesta koronataudista toipuvia ihmisiä. Oireiden kirjo, määrä ja voimakkuus vaihtelevat yksilökohtaisesti ja aaltoillen. Koronastakuntoon.fi-palvelu tarjoaa heille tukea ja tietoa.

Vaikka yhteiskuntaa ei enää suljeta koronapandemian takia, itse koronatauti ei ole kadonnut keskuudestamme mihinkään. Tämänhetkisen tutkimusnäytön mukaan noin joka toisella koronaan sairastuneella yksi tai useampi oire voi pitkittyä, kun taas vaikeampia, arkea haittaavia oireita ilmenee 10–20 prosentilla vielä kolme kuukautta akuutin taudin jälkeen.

Koronastakuntoon.fi-palvelu tarjoaa maksutonta tukea, kun oireet eivät pääty kuukaudessa tai kahdessa. Osalle pitkäkestoisesta koronataudista toipuvista oireet aiheuttavat merkittävää haittaa niin työ- kuin toimintakyvylle. Seuraukset näkyvät esimerkiksi pitkinä poissaoloina työelämästä ja toimeentulo-ongelmina.

Pitkäkestoisesta koronataudista toipuvilla on suuri tarve päästä takaisin normaaliin arkeen työelämän tai opiskelun, harrastusten ja muiden itselle tärkeiden asioiden pariin. Monella on myös tarvetta päästä jakamaan kokemuksiaan ja saada vertaistukea.

Intensiiviverkkokurssimme ja verkkovertaisryhmämme ovat täyttyneet hyvin. Osallistujat ovat kuulleet maksuttomasta palvelustamme terveydenhuollon ammattilaisilta tai löytäneet meidät itse verkosta, Koronasta kuntoon -hankkeesta vastaava Herkko Ryynänen Filha ry:stä kertoo.

Ohjattujen verkkokurssien sekä verkkovertaisryhmien lisäksi tarjolla on ratkaisuja myös ihmiselle, joka haluaa edetä itsenäisesti ja omaan tahtiin sekä hakea täsmätietoa toipumisensa tueksi.

Jokaisen toipumisen polku on yksilöllinen. Suosittelemme pitkäkestoisesta koronataudista toipuville Koronastakuntoon.fi-palvelun avointa verkkokurssia, josta löytyy tietoa sekä käytännön harjoitteita, joita voi tehdä oman tilanteen mukaan, Koronasta kuntoon -hankkeen asiantuntija Kiti Haukilahti Hengitysliitto ry:stä kannustaa.

Avoimen verkkokurssin sekä hakulomakkeet intensiiviverkkokurssille ja verkkovertaisryhmiin löytää osoitteesta www.koronastakuntoon.fi.

Lisätietoa intensiiviverkkokursseista ja verkkovertaisryhmistä saa hankkeen neuvontapuhelimesta numerosta 044 407 7029 tiistaisin kello 15−18 ja torstaisin kello 9−12. Neuvontapuhelimessa ei anneta henkilökohtaista terveysneuvontaa, mutta yleisneuvoja voi kysyä esimerkiksi sosiaaliturvasta ja -palveluista.

Pitkäkestoisesta koronataudista puhutaan, kun oireet ovat kestäneet vähintään kaksi kuukautta eikä niitä voi selittää vaihtoehtoisella diagnoosilla. Yleisimpiä oireita ovat uupumus, heikentynyt rasituksensieto, hengenahdistus, päänsärky ja erilaiset kognitiivisten toimintojen häiriöt.

Koronasta kuntoon -hankkeesta tiedotti ensimmäisenä sen hallinnoitsija, Keuhkoterveyden asiantuntijajärjestö Filha ry. Hengitysliitto ry on hankkeessa mukana järjestökumppanina. Hanke toteutetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tuella.

Lisätiedot:

Herkko Ryynänen
Hankevastaava, Filha ry                         
herkko.ryynanen@filha.fi                  
044 901 6614                     

Kiti Haukilahti
asiantuntija, Filha ry
kiti.haukilahti@hengitysliitto.fi
044 407 7052