Henkilö järjestelee puupalikoita, joissa on terveydenhuoltojärjestelmän eri osa-alueita kuvastavat kuvakkeet. Kuvakkeet kuvastavat muun muassa verta, laastaria, rokotetta ja lääkkeitä.
Julkaistu: 2.9.2021
UutisetHengitysterveysVaikuttaminen

Potilaat mukaan Käypä hoito -suositusten laatimiseen -hanke käynnissä

Hengitysliitto on mukana hankkeessa, jossa selvitetään, miten potilaat ja heidän läheisensä voivat vaikuttaa Käypä hoito -suositusten laatimiseen.

Potilaat mukaan Käypä hoito -suositusten laatimiseen hankkeella pyritään lisäämään Käypä hoito -suositusten merkityksellisyyttä potilaille ja varmistaa hoitosuositusten korkea laatu.

Vuoden 2020 alussa käynnistyneessä hankkeessa ovat mukana Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin Käypä hoito -toimitus, Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ja joukko kansanterveys- ja potilasjärjestöjä. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Lisätietoa hankkeesta löydät Käypä hoidon sivuilta.