Kielet

Tietosuoja

Hengitysliitossa (järjestötoiminta, Ammattiopisto Luovi, Hotelli Lasaretti, Sytyke, Kovak ja Lovak) käsittelemme henkilötietoja tietosuojasäännösten ja muun lainsäädännön mukaisesti.

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme. Jos tietosuoja-käytäntömme muuttuvat, päivitämme tiedot muutoksista tälle verkkosivulle. 

IT-käyttäjäsäännöt yhteistyökumppaneille

Tietosuoja

Tietosuojalla tarkoitetaan jokaisen oikeutta omiin henkilötietoihinsa. Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä.

Henkilötieto

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja mm. nimi, henkilötunnus, osoite- ja sijaintitiedot eli kaikki mahdollinen tieto, josta yksittäinen henkilö on tunnistettavissa.

Hengitysliitossa keräämme vain tarjoamiemme palvelujen käyttötarkoituksen kannalta asianmukaisia ja olennaisia tietoja palvelujen käyttäjiltä. Palvelun käyttötarkoitus määrittää sen, minkälaista tietoa keräämme missäkin tilanteessa. Palvelujen käyttäjät ovat mm. paikallisyhdistykset jäsenineen, opiskelijat, työhönvalmennus- ja kuntoutuspalvelujen asiakkaat, yhteistyökumppanit sekä kokous-, ravintola- ja majoituspalvelujen asiakkaat.

Tietosuojaselosteet

Rekistereihin tallennetuista henkilötiedoista olemme laatineet tietosuojaselosteet, joihin voi tarkemmin tutustua Hengitysliiton toimijoiden omilla www-sivuilla. Tietosuojaselosteista ilmenevät keskeiset tiedot, kuten rekisterinpitäjä, henkilötietojen käyttötarkoitus, rekisterin sisältämät tiedot, mistä tiedot kerätään sekä minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan.

Henkilötietojen käsittelyperusteet

Käsittelemme henkilötietojasi aina jollain seuraavista lainmukaisista perusteista:

  • olet antanut meille suostumuksen käsitellä henkilötietojasi erityistä tarkoitusta varten
  • käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena
  • käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteemme noudattamiseksi
  • käsittely on tarpeen sinun tai toisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi
  • käsittely on tarpeen meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi

Tietoturva

Hengitysliiton julkisten verkkopalveluidemme käyttö on anonyymiä, eikä sivuston käyttäjistä kerätä automaattisesti tunnistettavaa tietoa. Emme tallenna käyttämissämme Chat-palveluissa käytyjä keskusteluja.

Tietoja keräävissä verkkopalveluissamme (esim. yhteydenotto-, materiaalien tai uutiskirjeen tilauspyyntö) asiointi tapahtuu suojatun yhteyden (SSL) kautta. Suojatun yhteyden käyttö näkyy https-alkuisena url-osoitteena. Lisätietoa tietojen keräämisestä ja hyödyntämisestä on kerrottu toimijoiden verkkopalveluissa sekä käyttämiemme henkilörekistereiden tietosuojaselosteissa. 

Mikäli käytät yhteiskäytössä olevaa tietokonetta tai muuta päätelaitetta, tyhjennä selaimen välimuisti (cache) käytön jälkeen. Tyhjentäminen tehdään selaimen Internet-asetuksista.  Sulje selain, kun lopetat Internetin käytön. Näin varmistat, että seuraava käyttäjä ei pääse katsomaan selaamiasi sivuja.

Lähettäessäsi tietoja sähköpostitse, emme vastaa käyttämäsi sähköpostin tietoturvasta. Suojaamattomalla sähköpostilla tai verkkolomakkeella ei kannata lähettää luottamuksellisia tai erityisiä (arkaluonteisia) tietoja, kuten henkilötunnusta, terveystietoja tai pankkitilin numeroa.

Evästekäytännöt

Hengitysliitto-konserni käyttää evästeitä* kehittääkseen verkkosivustojensa käyttökokemusta, toimivuutta ja markkinointia. Hyväksyt evästeiden käytön jatkamalla sivustojen selaamista. Keräämme Google Analyticsin avulla tilastotietoa mm. sivustojen kävijämääristä ja suosituista sisällöistä.

*Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle, kun hän vierailee sivustossa. Evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja eikä niiden avulla voida suorittaa ohjelmia tai tallentaa viruksia käyttäjän tietokoneelle. Mikäli haluat poistaa evästeitä selaimesi muistista, voit poistaa ne käyttämäsi selaimen asetuksien kautta.

Hengitysliitto.fi -sivustolla saatetaan käyttää myös niin sanottuja yhteisöliitännäisiä, kuten AddThis -liitännäistä, joiden avulla käyttäjä voi esimerkiksi jakaa valitsemaansa sisältöä sosiaalisen median palveluihin. Yhteisöliitännäiset tallentavat muun muassa sisältöjen jakamisten, tykkäämisten ja kommenttien lukumäärät.

Luovi.fi -sivustolla käytetään Facebook-pikseliä, joka tarkoittaa sivuilla olevaa evästettä, jonka avulla kohdennetaan markkinointia Facebookissa. Pikseli mahdollistaa mainoksien näyttämisen juuri oikeille ihmisille ja kohderyhmien luomisen mainontaa varten. Pikseli ei yksilöi kävijöitä henkilöinä, vaan kävijät pysyvät anonyymeinä Luovi.fi -sivuston ylläpitäjille. Facebook-käyttäjä voi halutessaan muokata omia mainosasetuksiaan Facebookin käyttäjätilillään. 

Lisätietoja: https://developers.facebook.com/docs/privacy ja https://www.facebook.com/business/gdpr

Käytön seuranta

Hengitysliiton verkkopalveluissa käytetään käytön seurantaa parantaaksemme palvelun käytettävyyttä ja suorituskykyä. Seurannassa käytetään kolmannen osapuolen ohjelmistoja. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt käytön seurannan.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, että käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Mikäli henkilötietojasi käsitellään, sinulla on oikeus saada jäljennös tiedoista ja tarkastaa tietosi. Tarkastuspyyntö esitetään rekisteritietojen tarkastuspyyntö -lomakkeella kirjallisesti toimipaikoissamme. Velvollisuutemme on tarkastaa asiakkaamme henkilöllisyys ennen tietojen antamista ja oikaisemista. Tietojen tarkastaminen on ilmaista kerran vuodessa.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus vaatia oikaistavaksi tai täydennettäväksi rekisterissämme oleva käsittelyn kannalta virheellinen tai puutteellinen henkilötieto. Henkilötiedot voi päivittää käymällä toimipaikoissamme tai rekisteritietojen korjaamisvaatimus -lomakkeella kirjallisesti. Korjaamme asiakkaan pyynnöstä virheellisen tai puutteellisen henkilötiedon tai annamme kirjallisen kieltäytymistodistuksen, josta ilmenee ne syyt, joiden vuoksi emme ole hyväksyneet korjausvaatimusta.

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää poistamaan henkilötietosi ja peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn. Tällaisia tilanteita ovat mm. se, että emme enää tarvitse henkilötietojasi niihin tarkoituksiin, joita varten ne alun perin kerättiin tai että perut suostumuksesi, joka on ollut edellytys henkilötietojesi käsittelylle. Jos tietojen säilytys on välttämätöntä esimerkiksi lakisääteisen velvollisuuden tai sopimuksen takia, meillä on velvollisuus säilyttää tiedot kyseistä tarkoitusta varten niin kauan kuin on tarpeen. 

Muut oikeudet

Palvelun käyttäjällä on myös tietyissä erityistilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista ei kuitenkaan koske henkilötietojen käsittelyä, joissa käsittely perustuu lakisääteiseen velvoitteeseen.

Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa suoraan toiselle rekisterinpitäjälle koneluettavassa muodossa, mikäli se on teknisesti toteutettavissa.

Mikäli katsot henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle.

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa