Kielet

VESOTE-hanke: elintapaohjaus ja liikkumispolut

Hyviä käytäntöjä tarvitaan. Niiden kehittämiseen satsataan usein paljon aikaa ja vaivaa. Yhtä tärkeää on muistaa jakaa projektien aikana syntyneitä ajatuksia ja oppeja.

Hallituksen kärkihanke VESOTE vahvistaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollossa vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta. Tavoitteena on, että aikuiset suomalaiset lisäävät liikkumista, vähentävät istumista, syövät monipuolisesti ja terveellisesti sekä nukkuvat paremmin. VESOTE-hankkeessa on mukana 10 sairaanhoitopiiriä eli yhteensä 3,9 miljoonaa asukasta ja 172 kuntaa.

Hengitysliiton edustaja, Hengitä ja hengästy-hankkeen suunnittelija Veera Farin, on mukana VESOTE Pirkanmaa -hankkeessa, joka tuo esille myös kolmannen sektorin osaamista, kokemusta sekä palveluntarjontaa. Tavoitteena on, että kunnissa elintapaohjausta ja liikuntaryhmiä järjestävät tahot sekä päättäjät ja virkamiehet, ovat tietoisia järjestökentän tuomista mahdollisuuksista.

Tietoa toki on olemassa, mutta liian harvoin kootusti. Arjen kiireissä kokonaiskuva asioista jää liian usein päivittämättä. Esimerkiksi jokaisella terveyskeskuslääkärillä on hyvä olla tieto siitä, että naapurikorttelissa on tarjolla Hengitysyhdistyksen liikuntaryhmä aina tiettynä viikonpäivänä. 

VESOTE-verkkokoulutuksen avulla sosiaali- ja terveys- sekä liikunta-alan ammattilaiset päivittävät osaamistaan elintapaohjauksesta. Lisäksi he saavat eväitä oman työyhteisönsä elintapaohjauksen nykytilanteen kartoittamiseen ja kehittämiseen. Koulutus tapahtuu verkossa omaan tahtiin sekä omaa kehittämistehtävää työstämällä. 

Osa koulutuskokonaisuuden kehittämistehtävää on järjestää verkostokokous yhdessä kunnan hyvinvointikoordinaattorin kanssa. Verkostokokouksen tavoitteena on käynnistää paikallisen aikuisten elintapaohjauksen palvelutarjottimen rakentaminen poikkisektoriaalisessa yhteistyössä. Verkostokokoukseen kutsutaan aikuisille kunnan alueella elintapaohjausta antavat tahot eli liikuntapalvelujen edustajat, sosiaali- ja terveyspuolen edustajat, kolmannen sektorin edustajat eli paikalliset järjestöt sekä yksityiset palveluntarjoajat, kuten Liikkujan apteekit.

VESOTE-hankkeen verkkokurssin materiaaleissa on hyödynnetty Hengitysliiton Hengitä ja Hengästy -hankkeessa (2014-2018) tuotettuja aineistoja hengityssairaan liikunnasta ja ravitsemuksesta. Hengitysliiton edustaja on ollut myös mukana VESOTE Pirkanmaa -hankkeessa tuomassa erityisesti poikkisektoriaalisen yhteistyön rakentamisen osaamista. Tämä erityisosaaminen on tarpeen, sillä samalla on rakennettava yhteistä ymmärrystä yhteistyön tärkeydestä ja omien toimintarajojen ylittämisen tarpeesta. Palaute kunnissa on ollut myönteistä ja osallistujat ovat kokeneet tärkeäksi kuulla toistensa palvelutarjonnasta, rakentaa yhteistyöstä yhteinen palvelutarjotin sekä jakaa yhteystiedot osallistujien kesken.

- Jos halutaan että pitkäaikaiseen, esimerkiksi hengityssairauteen, sairastunut henkilö muuttaa elintapojaan terveellisempää suuntaan, tarvitaan hänen tuekseen moniammatillista yhteistyötä: apteekissa, terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa, liikuntapalveluissa ja järjestöissä pitää puhua elintavoista konkreettisesti, samanlaisia ilmaisuja käyttäen. Lisäksi pitää osata ohjata ihminen aina eteenpäin, jos ei omalta vastuualueelta löydy hänelle ratkaisua. Tämäkin koskee jokaista palveluntarjoajaa tuossa ketjussa, toteaa Hengitysliiton suunnittelija Veera Farin.

Jokainen kunta päättää itse, miten hankkeen opit hyödynnetään jatkossa. Kunnassa rakennettu palvelutarjotin linkittyy vahvasti tulevaan SOTE- ja maakuntauudistukseen, jossa vastuu elintapaohjauksen järjestämisestä siirtyy maakunnille. Maakuntien on oltava tietoisia alueensa elintapaohjauksen tarjonnasta, jotta se pystyy järjestämään palvelut tehokkaasti. Keskeistä on, että ihmiset, olivatpa he sitten veronmaksajan, asiakkaan tai potilaan roolissa, saavat selkeää neuvontaa ja ajantasaiset tiedot palveluista. Siksi pitää prosessissa mukana olevien ammattilaisten olla ensin näistä mahdollisuuksista tietoisia.

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa

 • Facebook : 2496687080359816

  Hengitysliitto

  Hengitysliiton suunnittelijan Sari Mäen ja Ratkaistaan yhdessä! -hankkeen projektikoordinaattorin Kiti Haukilahden Asumisen ongelmat ja asunnottomuus sisäilmasta oireilevilla ja sairastavilla -artikkeli on julkaistu Helsingin yliopiston Kulutus ja talous -julkaisussa. Lue lisää täällä: https://bit.ly/2tm9lre

 • Facebook : 2495232657171925

  Hengitysliitto

  Ketä kokemustoimijat ovat ja mitä mielenkiintoista he tekevät? Mitä iloa ja hyötyä kokemustoimijoista voi olla yhdistyksille? Tule kuulolle ja keskustelemaan verkkotapaamiseen torstaina 21.2. kello 18. Omista keikkakokemuksistaan kertovat kokemustoimijat Ari Koivunen, Kirsi Repo ja Pirkko Moisio. Kokemustoimijakoulutusta koskeviin kysymyksiin vastaa järjestöasiantuntija Päivi Suuniittu.

  Maaliskuussa starttaa uusi koulutusryhmä kokemustoimijoiksi mieliville. Jos harkitset hakemista, tule ihmeessä kuulolle ja jututtamaan aktiivisia kokemustoimijoita! Kokonaisen kokemustarinan saat kuullaksesi jo tiistaina 19.2. kello 18. Silloin kokemustoimija Irma Saari kertoo tarinansa Elämää astman kanssa.

  Ilmoittaudu osallistujaksi verkkoiltoihin lähettämällä sähköposti Päiville osoitteeseen paivi.suuniittu@hengitysliitto.fi. Tarvitset osallistuaksesi läppärin tai muun älylaitteen, jossa on nettiyhteys, äänilaite ja mikrofoni sekä toimivan sähköpostiosoitteen.

 • Facebook : 2493384094023448

  Hengitysliitto

  Saanko ajan terveyskeskukseen, pystynkö menemään töihin vai pahenevatko oireeni entisestään? Miten turvaan oman ja perheeni toimeentulon? Ostanko ruokaa vai lääkkeitä? Nämä kysymykset ovat todellisuutta liian monelle suomalaiselle. Sairastuminen tuottaa aina huolta ja kuluja niin ihmiselle itselleen kuin yhteiskunnalle. Mutta hoitamaton sairaus ja syrjäytyminen tulevat vielä kalliimmaksi. Katso Hengitysliiton vaaliteemat täällä: https://bit.ly/2tl1dHs

 • Facebook : 2493248347370356

  Hengitysliitto

  Sisäilmasta sairastuneiden vertaispuhelin palvelee tiistaisin klo 9−12 ja torstaisin klo 16−19 numerossa 044 407 7010. Vertaispuhelin tarjoaa sisäilmasta sairastuneille ja siitä oireileville sekä heidän läheisilleen tukea sisäilmasairauden kanssa elämiseen. Vertaispuhelimessa päivystävät liiton kouluttamat vapaaehtoiset.

  Kiinnostaako vapaaehtoistyö? Hae päivystäjäksi sisäilmasta sairastuneiden vertaispuhelimeen: https://bit.ly/2Bjkopt