Hengityssairaan kuntoutus

Hengityskuntoutuksen tavoitteena on lisätä omatoimisuutta sairauden hoidossa ja oireiden hallinnassa sekä säilyttää ja parantaa työ- ja toimintakykyä. Tarkoituksena on auttaa kuntoutujaa omaksumaan terveellisiä elämäntapoja ja vakiinnuttamaan ne osaksi hänen arkeaan.

Kuntoutuksen avulla tuetaan hengityssairaan hyvinvointia ja sairauden kanssa selviytymistä.

Tältä sivulta löydät tietoa hengityssairaiden kuntoutuksesta. Lisäksi Tampereella toimiva Hengitysliiton harvinaiset jakaa tietoa harvinaisista hengityssairauksista sekä tarjoaa vertais- ja tukitoimintaa.

Milloin ja miten haet kuntoutukseen

Jos sinulla on hengityssairaus ja tunnet tarvitsevasi kuntoutusta, keskustele asiasta lääkärin, hoitajan tai sairaalan kuntoutusohjaajan kanssa. Lääkäri tekee tarvittavan lausunnon ja ohjaa sinut hakemaan sopivalle kurssille.

Aloite kuntoutukseen hakeutumiselle voi tulla hoitavalta taholta tai kuntoutujalta itseltään. Omalla halukkuudella on erittäin tärkeä merkitys kuntoutumisessa.

Kursseille voi hakea läpi vuoden. Myönteisen päätöksen jälkeen kuntoutuskeskus kutsuu kurssille. Hakeutumistapa ja hakemukseen tarvittavat liitteet on esitetty kunkin kurssin kohdalla.

 • Hengityssairaiden kuntoutuskursseja järjestetään astmaa, harvinaisia hengityssairauksia, keuhkoahtaumatautia sekä vaikeaa hengityssairautta sairastaville. Kursseja järjestetään niin työelämässä oleville kuin työelämästä poissaoleville. Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, ruoka-allergiaa ja ihottumaa sairastavien ja allergia- ja ihottuma lasten perhekurssit järjestetään useimmiten kesällä.
  • Huom. Kelan järjestämä uniapneetikkojen kuntoutus loppui kokonaan vuoden 2016 lopussa.
 • Monelle Kelan sopeutumisvalmennus- tai perhekuntoutuskurssille voi hakea myös omainen.
 • Kuntoutuskursseja järjestetään useissa kuntoutuslaitoksissa eri puolilla Suomea. 

Kelan kurssit

 • Täytä kuntoutushakemus Kelan verkkosivuilla.
 • Hakemuksen liitteeksi tarvitset B-lääkärintodistuksen. Vaikeavammaisten kurssille haettaessa liitteeksi tarvitset kuntoutussuunnitelman.
 • Tutustu Kelan hengityssairaiden kuntoutuspalveluihin osoitteessa http://www.kela.fi/kuntoutus tai luettelossa Kelan kuntoutuskurssit hengityssairaille 2017 sekä Kelan kuntoutuskurssit hengityssairaille 2018. Katso myös tietoa Ikääntyneiden kuntoutujien kuntoutuksesta (IKKU-kuntoutus)
 • Lisätietoja vapaista kurssipaikoista ja kursseille hakeutumisesta saa Kelan kuntoutuksen palvelunumerosta 020 692 205.
 • Palvelunumerosta voit varata myös kuntoutushaastatteluajan.
 • Kuntoutuslaitosten omilla sivuilla voi tutustua palveluntarjoajien kurssitarjontaan.
 • Päätös lähetetään sekä sinulle että kuntoutuskeskukselle, joka kutsuu sinut kurssille.
 • Kuntoutushakemuksen etenemistä voit seurata ja tehdyn päätöksen näet Kelan sähköisessä asiointipalvelussa. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Terveydenhuollon kautta haettavat kurssit

 • Sairaala hankkii maksusitoumuksen
 • Maksaja toimittaa maksusitoumuksen kuntoutuskeskukseen, joka kutsuu sinut kurssille
 • Jos kysymyksessä on perhekurssi, maksusitoumuksessa on ilmoitettava, ketkä perheestä maksetaan.

Vakuutusyhtiön kautta haettavat kurssit

 • Ammattitautia sairastava henkilö voi hakea kuntoutukseen sen vakuutuslaitoksen kautta (maksusitoumus), joka korvaa ammatista aiheutuneen hengityssairauden
 • Vakuutusyhtiö korvaa hänelle myös muut kuntoutuksesta aiheutuneet kustannukset.

Kuntoutuspäätös

 • Kuntoutuksen rahoittaja (Kela, terveydenhuolto tai vakuutusyhtiö) tiedottaa päätöksestä sinulle
 • Jos hakemuksesi hyväksytään, kuntoutuskeskus lähettää sinulle kutsun ennakkotehtävineen
 • Jos saat hylkäävän kuntoutuspäätöksen, mieti muita vaihtoehtoja kuntoutumiseen. Ota selvää esimerkiksi Raha-automaattiyhdistyksen tuella järjestettävistä terveyslomista - ja kuntoremonttikursseista