Julkaistu: 9.3.2020
Uutiset

Miten parannetaan suomalaisen terveydenhuollon laatua? Laaturekistereillä

Suomeen tarvitaan kansalliset laaturekisterit jokaiselle sairaudelle. Niiden avulla voidaan seurata hoidon laatua, Eduskunnan Yksi elämä -verkosto sanoo kannanotossaan.

Mikä on laaturekisteri?

Laaturekisteri on sähköinen tietorekisteri, jonka tarkoitus on hyödyntää olemassa olevien tietojärjestelmien tietoja terveydestä ja sairauksien hoidosta. Eri alueilla on tällä hetkellä käytössään useita erilaisia potilastietojärjestelmiä. ”Suomeen tarvitaan kansalliset sairauskohtaiset laaturekisterit vahvistamaan terveydenhuollon laatua ja yhdenvertaisuutta”, eduskunnan Yksi elämä -verkosto painottaa kannanotossaan.

Miksi laaturekisteri kannattaa ottaa käyttöön?

Hoidon laatua on mahdollistaa parantaa, jos laaturekisterit otetaan käyttöön. Niiden avulla voidaan seurata eri sairauksiin annettavien hoitojen vaikuttavuutta. Muissa Pohjoismaissa on jo käytössä laajat laaturekisterijärjestelmät, joille on luotu kansalliset organisaatiot, yhteiset pelisäännöt ja rahoitusmenettelyt. ”Esimerkiksi Ruotsin SwedeHeart-rekisteristä on mahdollista ottaa oppia ja mallia Suomen sydän- ja verisuonisairauksia koskevan rekisterin rakentamisessa”, Sydänliiton ylilääkäri Anna-Mari Hekkala sanoo kannanotossa.

Mikä on eduskunnan Yksi elämä -verkosto?

Kansanedustajat ja suuret kansanterveys- ja potilasjärjestöt perustivat eduskuntaan kansanterveyttä edistävän Yksi elämä -verkoston viime vuonna. Eduskunnan Yksi elämä -verkosto on avoin kaikille terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä ja potilaiden yhdenvertaisuuden lisäämisestä kiinnostuneille kansanedustajille. 

Verkoston puheenjohtajana toimii kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok.) ja varapuheenjohtajana kansanedustaja Ritva Elomaa (ps).

Järjestöistä mukana ovat Aivoliitto, FILHA, Diabetesliitto, Hengitysliitto, MIELI Suomen mielenterveys ry, Sydänliitto ja Syöpäjärjestöt. Yhdessä asiantuntijana toimivan Suomalaisen lääkäriseura Duodecimin kanssa nämä järjestöt muodostavat Yksi elämä -verkoston. 

Lue koko kannanotto.